ADWENT JEST DLA NAS CZASEM OCZEKIWANIA
NA PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA

Adwent przede wszystkim oznacza dla nas wszystkich kochani radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, który przychodzi i odmienia nasz los. W naszym oczekiwaniu rośnie nadzieja jak światło rozświetlające ciemności. Jan Chrzciciel staje się głosem wołającym, zapowiadającym przyjście Oblubieńca.

Adwent to wołanie apostolskie „Radujcie się w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!”. Radość z oczekiwania na przyjście Chrystusa musi się jednak wiązać z wyrzeczeniami – ma to być symbol naszej gotowości na to co nastąpi w naszym życiu przez cały kolejny rok liturgiczny. Adwent nie ma jednak charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post. W czasie Adwentu odprawiane są nabożeństwa zwane roratami, a w liturgii obowiązuje fioletowy kolor. Adwent jest to czas nawrócenia, do którego nawołują nas przede wszystkim Kościoły. Niechaj zatem dla nas kochani tegoroczny Adwent będzie czasem poszukiwania Chrystusa w modlitwie, w słowie Bożym, w naszym życiu codziennym i w drugim człowieku.

Tekst mojego autorstwa napisany 16 grudnia 2005 roku

Viola