Ten najbardziej potrzebuje pomocy,
którego prośba o nią jest najcichsza.

O Panie, Ty mnie kochasz do tego
stopnia, że narażając swoją chwałę,
przyszedłeś do nas jako człowiek
„całkowicie bezsilny”, ale
„wszechpotężny Miłością”.

Michcl Quoist