Gdy zaś Jezus narodził się
w Betlejem (…), oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy.
(…) A oto gwiazda, którą widzieli
na Wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię.

Ewangelia wg św. Mateusza 2, l. 9