Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.

Ewangelia wg św. Mateusza 2. l l