Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Ewangelia wg św.
Jana 1, 1-2 W Noc Bożego Narodzenia
Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z
nami ziemskie życie. Człowiek jest
wielki nie przez to, kim jest, ale
przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II