Mikołajki

Gdy noc zapadnie 6 grudnia, to wokół wszędzie robi się cudnie.

Święty po cichu podarki kryje i nigdy nie wątp, On

zawsze w kochających sercach żyje:)

Cudownych Mikołajek

życzy Viola autorka stronki