maryja

maryja1

Obrazek z Maryją

matka-boża-fatimska-figura

Obrazek z Maryją