f_10649753009m_fd8fe49„Przebaczenie – najpotężniejszy uzdrowiciel”


Będziemy mieć naprawdę o wiele spokojniejsze relacje z innymi,
kiedy przestaniemy im mówić, jak powinni żyć,
a sami zaczniemy promieniować miłością i przebaczeniem.

Czy jest coś, czego byś pragnął, a czego nie mogłoby ci dać przebaczenie?
Chcesz pokoju? Dzięki przebaczeniu otrzymasz go.
Chcesz szczęścia, spokojnego umysłu, pewnego celu,
poczucia wartości i piękna, które przekracza świat?
Chcesz troski, stałego poczucia bezpieczeństwa
i ciepła bezinteresownego wsparcia?
Pragniesz wyciszenia, którego nie można zakłócić,
łagodności, której nigdy nie można zranić,
głębokiej tolerancyjnej pociechy oraz odpoczynku tak doskonałego,
że nic nie może go zniszczyć? Dzięki przebaczeniu uzyskasz to wszystko,
a nawet więcej. Kiedy się budzisz, ono rozpala w twoich oczach iskry
i daje ci radość, z którą możesz powitać dzień.
Wygładza twoje czoło, kiedy śpisz, i spoczywa na twoich powiekach,
byś nie ujrzał koszmarów pełnych lęku i zła, podstępności i walki.
A kiedy znowu się obudzisz, daje ci kolejny dzień szczęścia i spokoju.
Wszystko to, a nawet więcej, daje ci przebaczenie


Przebaczenie to przepis
Na szczęście.


Brak przebaczenia jest przepisem
Na cierpienie.


Czy to możliwe,
Aby wszelki ból
– Bez względu na przyczynę –
Niósł w sobie ziarno
Przebaczenia?


Hodowanie myśli o zemście,
Brak miłości i współczucia
Rujnuje
Nasze zdrowie
I odporność.


Upór przy uzasadnionym gniewie
Przeszkadza nam doświadczać
Spokoju Boga.


Wybaczenie
Nie oznacza
Zgody na występek;
Nie oznacza aprobaty
Oburzającego zachowania.


Przebaczenie oznacza
Zerwanie
Z bolesną przeszłością.


Przebaczenie oznacza
Koniec rozdrapywania ran,
Które ciągle krwawią.


Przebaczenie oznacza
Życie i miłość
W teraźniejszości,
Pozbycie się cienia przeszłości.


Przebaczenie oznacza
Wolność od gniewu
I agresywnych myśli.


Przebaczenie oznacza
Pozbycie się złudzeń
Na zmianę przeszłości.


Przebaczenie oznacza
Nieodmawianie
Swojej miłości nikomu.
Przebaczenie oznacza
Uzdrowienie rany w sercu
Zadanej przez zapiekłe myśli.


Przebaczenie oznacza
Ujrzenie światła Boga
W każdym, bez względu
Na jego zachowanie.


Przebaczenie nie jest tylko
Dla innych – ale dla nas,
Dla błędów, które popełniliśmy
Dla winy i wstydu,
W których z uporem trwamy.


Najważniejsze
To przebaczyć sobie
Za odejście od miłującego Boga.


Przebaczenie oznacza
Przebaczyć Bogu i naszym
Fałszywym myślom,
Że byliśmy kiedyś
Porzuceni przez Boga i samotni.


Wybaczyć w jednej chwili
Oznacza zamknięcie Klubu
Zwlekających.


Przebaczenie otwiera drzwi
Dla Ducha, byśmy
Czuli się jednym ze wszystkimi
I wszystkim w Bogu.


By wybaczyć –
Nigdy nie jest zbyt wcześnie.
By wybaczyć –
Nigdy nie jest zbyt późno.


Ile potrzeba na to
Czasu?


To zależy od ciebie.
Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi,
To tak się stanie.


Jeśli uznasz, że potrwa to sześć miesięcy,
Tyle ci to zajmie.


Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy,
Wystarczy sekunda.


Całym sercem wierzę,
Że pokój nastąpi na świecie,
Kiedy każdy z nas
Zacznie wybaczać
Wszystko wszystkim i sobie.


Być może to,
co musimy wybaczyć innym,
jest czymś w nas, co skrywaliśmy
przed własną świadomością.


Osiągnięcie spokoju umysłu
może się stać
naszym głównym celem.


Jesteśmy odpowiedzialni
za nasze własne szczęście.


Przebaczenie oznacza dostrzeżenie
Bożego światła w każdym człowieku –
bez względu na jego postępowanie.


Najszczęśliwsze małżeństwa
są zbudowane na fundamencie
przebaczenia.


Nie wybaczyć, to wybrać cierpienie.


Aby być szczęśliwym, trzeba jedynie
zrezygnować z osądzania.


Przebaczenie jest najpotężniejszym
Uzdrowicielem.


Przebaczenie jest porzuceniem
wszelkich nadziei
na odwrócenie przeszłości.


Moc miłości i przebaczenia
w naszym życiu
może dokonać cudów.


Kluczowym słowem
w nauce przebaczania
jest chęć przebaczenia.


Zawzięta świadomość ukrywa
przed nami fakt, że trwając w gniewie
i nienawiści, sami zamykamy się
w więzieniu.


Wybaczenie innym jest pierwszym
krokiem do wybaczenia sobie.


Kiedy wybaczamy, nasz system
immunologiczny wzmacnia się.


Przebaczenie uwalnia nas
od bolesnej przeszłości.


Albo wybaczysz zupełnie,
albo nie wybaczysz w ogóle.


Przebaczyć, to chcieć powierzyć
cały gniew i udręczenie Bogu.


Przebaczenie tworzy świat,
w którym nikomu nie odmawiamy
swojej miłości.


Łatwiej jest wybaczyć,
kiedy przestaniemy widzieć
w sobie ofiarę.


Przebaczenie jest nieprzerwanym
procesem, a nie czymś,
czego dokonujemy raz czy dwa razy.


Przebaczenie jest najkrótszą drogą
do Boga.


Przebaczenie jest jak gąbka,
która wymazuje bolesną przeszłość.


Przebaczenie może być
najważniejszym procesem
nie tylko dla osoby,
która umiera, ale także dla tych,
których opuszcza.


Wyrozumiałość i czułość są braćmi
i siostrami przebaczenia.


Przebaczenie czyni brzemię życia
Lżejszym.


aniołekNa przebaczenie nigdy nie jest
za wcześnie ani za późno.