pierwsza-gwiazdka

Świąteczne cytaty

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid
Mikołaj


 Jeżeli tak uroczyście
obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym…

Jan Paweł II
Mikołaj
 Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia,
wieść o narodzinach Dziecka
została ogłoszona jako radosna nowina:
„Oto zwiastuje wam radość wielką:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Źródłem tej „wielkiej radości”
jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela,
ale Boże Narodzenie objawiło również
głęboki sens każdych ludzkich narodzin
i ukazuje, że radość mesjańska
jest fundamentem i wypełnieniem tej radości,
jaką przynosi każde dziecko
przychodzące na świat.

Jan Paweł II
Mikołaj
Bez Ciebie, Jezu, rodzimy się tylko, aby umrzeć;
z Tobą umieramy po to, aby się narodzić.

Miguel de Unamuno y Jugo
Mikołaj
Ubierzcie się świątecznie, śmiejcie się i
tańczcie. Nigdy nie będę w stanie
wyrzucić Miłości za okno.

Jean Arthur Rimbaud
Mikołaj
Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Konstanty Ildefons Gałczyński