Viki Gabor – Silent Night po angielsku i wersja po polsku:)

Viki Gabor – Silent Night

Viki Gabor – Cicha Noc