Wejdź w serca nasze Dziecino

WEJDŹ W SERCA NASZE DZIECINO

Wejdź w serca nasze Dziecino,
Wejdź w cały polski nasz kraj –
Niech dusze nasze nie giną…
Łaską Twą ożyć im daj!

Bez Ciebie pusto i głucho,
Bez Ciebie smutno i źle…
O Boże Dziecię wysłuchaj!
Wejdź w życia naszego dni.

Cóż, że choinki rozbłysły,
Gdy w duszach panuje noc?…
Cóż, kiedy nie masz kołyski
W sercach na Twój głuchych głos?…

Lecz Ty, o Książę Pokoju,
Jedności i prawdy wzór –
Na naszych dróg stań rozstaju,
Kierunek wskaż Twoich dróg.

Noc cicha świat w mroku tuli,
Nad Grotą wciąż Gwiazda lśni…
W objęciach Swojej Matuli
Dziecina marzy Swe sny…
Bo chociaż świat Go nie przyjął,
Choć krzyż Mu oddał za tron –
W mym sercu jednak odnalazł
Choć biedny lecz własny dom.

O. Henryk Pagiewski