WIGILIJNE PRZYSŁOWIA

Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała,
do Wigilii zima nie nastąpi trwała.

Od Łucji do Wigilii patrz na dni o
przyszłym roku powiedzą Ci.

Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie.

Święta Barbara po lodzie, Boże
Narodzenie po wodzie.

Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze
się zima długo się powlecze.

Gdy w Narodzenie pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.

Boże Narodzenie po lodzie,
Wielkanoc po wodzie.

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i
pięknie, zima wcześnie pęknie.

W dzień Adama i Ewy daruj
bliźniemu gniewy.

Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.

Zielone Boże Narodzenie,
biała Wielkanoc.

Na Boże Narodzenie weseli się
wszystko stworzenie.

W Boże Narodzenie słonko
świeci, tak i tydzień zleci.

Pogoda na wigilię Narodzenia, do
Nowego Roku się nie zmienia.

Wigilia jasna, święty Jan ciemny,
obiecują rok przyjemny.

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.

Gdy w Boże Narodzenie pola są
zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem przywalone.

Jak się Adam z Ewą zgłosi, tak
się koniec grudnia nosi.

Na Adama i Ewy, dobre bydłu i plewy.

Słota w dzień Adama i Ewy,
zabezpiecz od zimna cholewy.

Adam i Ewa pokazują, jaki
styczeń i luty po nich następują.

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i
pięknie, zima wcześnie pęknie.

Na Pasterkę po wodzie,
Alleluja po lodzie.

Koło Ewy, noś długie cholewy.

Jeśli w pierwszy dzień po
Narodzeniu dopiekało,
będzie zima długo białą.

Gdy choinka tonie w wodzie,
jajko toczy się po lodzie.

Gdy pola zielone, jak się Chrystus
rodzi, Wielkanocnym Świętom
śnieg pewnie zaszkodzi.

Jaka pogoda w dzień Bożego
Narodzenia, taka też będzie od
Ignacego (01.02) po Szymona
umęczonego (18.02).

W jakim blasku Bóg się rodzi, w
takim cały styczeń chodzi.

Boże Narodzenie po lodzie,
Wielkanoc po wodzie.

Gdy na Gody bardzo biało,
wiosną śniegu jest niemało.

Gdy na Gody leży śnieg srogi, to
na Wielkanoc zielone odłogi.

Gdy w pełni księżyca Gody
przypadają, łagodną resztkę
zimy z tego wysnuwają.

Gdy w Boże Narodzenie pola
są zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem przywalone.

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.

Jeśli pola zielone, gdy się
Chrystus rodzi, Zmartwychwstaniu
śnieg z deszczem przeszkodzi.

Na Boże Narodzenie masz
lutego widzenie.

W Boże Narodzenie bardzo biało,
wiosną śniegu jest niemało.

W Gody słonko świeci,
tak i tydzień zleci.

Z których stron w Gody wiatry
się głoszą, stamtąd do Jana
(27.12) deszcze przynoszą.

W Boże Narodzenie dnia przybywa
na kurze stąpienie.

Jeśli w polu czarno, gdy
się Chrystus rodzi, to będzie
biało na lanie, kiedy Chrystus
zmartwychwstanie.

Jeśli w Gody zielono, to na Wielkanoc
śniegu będzie za kolano.

Jeśli dzień wigilijny pogodny,
roczek będzie urodny.

Jak w Wiliję gwiazdy świecą,
kury dobrze jajka niesą.

Jaka Wigilia, taki styczeń.

W jakim blasku Bóg się rodzi, w
takim cały styczeń chodzi.