„WIGILIJNY WIECZÓR”

W naszych sercach radość tryśnie
kiedy w wieczór Wigilijny pierwsza
gwiazdka znów zabłyśnie. Pod
żywą choinką prezenty będą czekać,
a na zielonych gałązkach lampki
pięknie błyskać. A kiedy stół
świąteczny od pyszności się ugnie,
opłatkiem się dzielić zaczniemy i
wszyscy razem w ogromnej radości
kolędy śpiewać będziemy.

wiersz powstał 14 października 2005 roku

Viola