PRZEBACZAJMY NIE TYLKO
W ŚWIĘTA, ALE ZAWSZE

Kochani niechaj przebaczenie będzie
dla nas kluczem do naszego szczęścia,
a więc kochajmy z dobrocią swego
serca i przebaczajmy bliźnim wyrządzone
nam krzywdy, nie tylko w święta,
ale zawsze, a wtedy pokój i radość
w naszych sercach wnet zagości.

Słowa mojego autorstwa napisane

15 grudnia 2005 roku

Viola