WIERSZ DLA DZIECI O MĘDRCACH

przybyli mędrcy
plackiem padli złożyli
dary odjechali

wół miał pretensje: powinni
zaraz wziąć Jezusa ukryć
ratować Go przed wrogiem
przed panem diabłem
i Herodem

Kasprze Melchiorze
Baltazarze wół
dyskutował tupał
szurał

puknij się w głowę
rzekł osiołek bo przecież
Matka Boska czuwa

ks. Jan Twardowski