PEREŁKI BOŻONARODZENIOWE CZ. I

Na początku było Słowo, a Słowo było u
Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Ewangelia wg św.
Jana 1, 1-2 W Noc Bożego Narodzenia
Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z
nami ziemskie życie. Człowiek jest
wielki nie przez to, kim jest, ale
przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Ten, któremu moglibyśmy powiedzieć:
„Jesteś daleko i zostawiasz nas samych.
Co Ty robisz z człowiekiem, którego
stworzyłeś?” — ten Bóg wydaje nam
samego siebie, przyjmując na siebie
naszą własną słabość. Bóg daje
siebie, stając się tym, czym my
jesteśmy. Tajemnica i niepojęty
dar, ofiarowany w tajemniczy
sposób nam, uczniom Chrystusa.

kard. Jean-Marie Lustiger

Oto Ja, służebnica Pańska, niech
mi się stanie według twego słowa.

Ewangelia wg św. Łukasza l, 38

Dając świadectwo naszej miłości,
sami wzbogacajmy się o tę miłość.
Miłość to owoc każdej pory roku,
więc zawsze jest w zasięgu ręki.

Matka Teresa z Kalkuty

Gdyby każda noc w naszym
życiu mogła być jak noc
Bożego Narodzenia,
rozjaśniona światłem
wewnętrznym…

brat Roger

Patrzymy na Narodzonego
w szopie. Bo chcemy jak
najwięcej, na zapas, na cały
rok nagromadzić światła w
naszych duszach, by nam go
nie zabrakło do następnego
Bożego Narodzenia.

ks. Mieczysław Maliński

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego
narodu: dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-1 l

Ten najbardziej potrzebuje pomocy,
którego prośba o nią jest najcichsza.

O Panie, Ty mnie kochasz do tego
stopnia, że narażając swoją chwałę,
przyszedłeś do nas jako człowiek
„całkowicie bezsilny”, ale
„wszechpotężny Miłością”.

Michcl Quoist