PEREŁKI BOŻONARODZENIOWE CZ. II

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy
narodzenie Jezusa, czynimy to
dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś
jedynym i niepowtarzalnym…

Jan Paweł II


Przyszedł, aby nam pomóc żyć:
żeby poprzez naszą małość,
podłość, nędzę, poprzez chęć
prześlizgnięcia się przez
świat w wygodzie i spokoju
potrafiła się przebić nasza
wspaniałość; żebyśmy, mali
spryciarze, potrafili rzucić
na szalę służby Dobru –
siebie samych.

ks. Mieczysław Maliński

Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania.

Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14


Przebaczaj tym, którzy czasem
nie mówią ludzkim głosem.

Człowiek jest odpowiedzialny
nie tylko za uczucia, które
ma dla innych, ale i za te,
które w innych budzi.

kard. Stefan Wyszyński

Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we
wszystkich, których nikt nie potrzebuje,
którzy do niczego nie są przydatni,
których się nie leczy, którzy są głodni,
nadzy i nie mają domu… Udzielcie dachu
nad głową bezdomnemu Chrystusowi
i przemieńcie domowe ognisko na dom
pokoju, radości i miłości, troszcząc się
o każdego spośród waszej rodziny
lub po prostu o bliźnich.

Matka Teresa z Kalkuty

Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją;
upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.

Ewangelia wg św. Mateusza 2. l l

Miej oczy otwarte, aby nie
umknęły ci mole cuda, które
Bóg czyni co dzień. Żeby
zobaczyć cud, potrzebne są
odpowiednie oczy.

Jason Evangclu

Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie
z sobą pewną tęsknotę i tak wiele
czułości, tyle poruszających nas uczuć,
to dlatego że przywraca naszym oczom
obraz najkruchszego dzieciństwa.
Widzimy w niej równocześnie i piękno,
i niewinność, kruchość istnienia i opiekę,
jakiej się ona domaga, i miłość, której
od nas wszystkich oczekuje.

kard. Jean-Marie Lustiger