PEREŁKI BOŻONARODZENIOWE CZ. III

Patrz na Maryję, milczącą w
stajni, rozważającą w swoim
sercu wszystko to, co przeżywała.
Zachowuj sprawy twego życia w
twoim sercu i rozważaj je. Niech
Boże Narodzenie pobudzi cię
do kontemplacji, do milczenia
przed Bogiem.

ks. Ignacy Dec


Boże Narodzenie. Nie widzę nic
śmiesznego w tym, że ustawiasz
Szopkę wśród tekturowych pagórków,
a wokół niej umieszczasz naiwne
figurki z gliny. Nigdy nie wydałeś
mi się bardziej męski, niż w owej
chwili, gdy jesteś jak dziecko.

bł. Josemaria Escriya

Gdy zaś Jezus narodził się
w Betlejem (…), oto Mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy.
(…) A oto gwiazda, którą widzieli
na Wschodzie, szła przed nimi,
aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię.

Ewangelia wg św. Mateusza 2, l. 9

Świat nie jest niestety doskonały.
Jest w nim tyle do poprawienia.
Uczyńmy więc coś w tym kierunku
już dziś – zacznijmy od siebie.

Przyjdzie czas,
kiedy zima zapyta nas,
co robiliśmy latem.

Przysłowie

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,
co się tam zdarzyło i o czym nam
Pan oznajmił”. Pasterze udali się
też z pośpiechem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Ewangelia wg św. Łukasza 2. 15-16

Bóg karmi nas wiarą, nadzieją
i miłością. Naszym zadaniem
jest tylko dorastać do Nieba.

Nadzieja przychodzi
do człowieka wraz z
drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

Czy Jezus nie jest głodny w nas?
Czy karmimy Go miłością? Nasza
miłość jest pokarmem dla Jezusa.
Czy Jezusowi nie jest w nas zimno?
Czy czasem nasze serce nie wygasa?
Przyjmujemy Go w Komunii świętej,
ale czy nie zostawiamy Go samego?
Jezus może zmarznąć w naszym
sercu, które nie myśli o Nim.

ks. Jan Twardowski

Gdyby udało się zgłębić ludzkie
serce, jak zdziwiłoby nas obecne
tam milczące pragnienie czyjejś
obecności. W Ewangelii św. Jana
pojawia się odpowiedź na to
pragnienie: „Jest już pośród was
Ktoś, kogo� wy nie znacie”. Czy
ten Chrystus, którego może mało
znamy, nie jest zawsze pośród nas?

brat Roger