PREZENT CUKIERNIKA

Pewien cukiernik chciał zrobić cukierek, który byłby
świadectwem tego co jest najważniejsze w Świętach Bożego
Narodzenia – świadectwo o Jezusie Chrystusie, który przyszedł
na świat w czasie Bożego Narodzenia i nadal jest obecny
pośród nas i ma moc działać w nas. Zrobił Bożonarodzeniową
laskę. Kiedy tworzył swoje słodkie dzieło chciał, żeby
każda jego cecha miała symbol związany z osobą Jezusa.
Zaczął od twardego, białego-czerwonego kawałka cukierka.
Twardy, bo Jezus jest stały jak skała, na której możemy
się oprzeć w życiu. Biały, ponieważ Jezus przyszedł na
świat bez grzechu i nigdy nie zgrzeszył. Czerwone paski
są symbolem krwi Chrystusa przelanej na krzyżu za grzechy
ludzi, byśmy mieli życie wieczne. Potem cukiernik
ukształtował słodką masę w kształt litery J jak Jezus,
który przyszedł na świat jako zbawiciel, a kiedy literę
obrócimy do góry nogami to wtedy otrzymamy laskę
pasterza – Dobrego Pasterza (Jezusa), który przyszedł
na ziemię do ludzi, którzy są zgubieni jak owce i
Jezus pragnie ich poprowadzić do Boga. Niestety cukierek
jest znany głównie jako słodka Bożonarodzeniowa dekoracja,
ale znaczenie laski Bożonarodzeniowej jest wciąż to
samo dla tych, którzy mają uszy, aby słyszeć i oczy,
aby widzieć, że została ona zrobiona, aby symbolizować
wielką Bożą miłość do ludzi poprzez przyjście Syna
Bożego na świat około 2000 lat temu w czasie
Bożego Narodzenia.