Czekam Na Ciebie Dobry Boże ….

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,

Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.

Niechaj mi łaska Twa pomoże,

Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie, Panie

Przyjdź z łaską swoją,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,

Kiedy już sił nie starcza nam,

Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie, Panie

Przyjdź z łaską swoją,

Przyjdź i nie spóźniaj się.