maryja-gify-religijne

Litania o pocieszenie dla chorych

Kiedy dokucza ból i udręka:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy powrót do zdrowia jest bardzo powolny:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy terapia budzi lęk i przerażenie:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy trudno porzucić ustalone plany:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy rośnie poczucie wyobcowania:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy narasta fizyczne i psychiczne zmęczenie:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy narasta niecierpliwość i negatywne emocje:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy niepokój powiększa osamotnienie:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy choroba utrudnia kontakty z bliskimi:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy dopada zniechęcenie i przygnębienie:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy strach nie pozwala myśleć o przyszłości:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy choroba odbiera godność:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy budzi się złość i pretensje do wszystkich:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy zamartwiamy się i stajemy drażliwi:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy nikt się nami nie opiekuje:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy budzi się zazdrość wobec zdrowych:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy wkrada się do duszy pesymizm i cynizm:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy udrękę wzmaga potrzeba pojednania:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy mylimy chorobę z karą:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy ci, których kochamy są daleko:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy choroba powoduje kłopoty finansowe, które są powodem dużego zmartwienia:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy brak już nadziei co do przyszłości:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy osłabienie nie pozwala myśleć:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy przyjaciele odwracają się, bojąc się choroby:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy choroba niszczy dobry nastrój i czyni drażliwymi:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy dopada żal i wstyd za grzechy z przeszłości:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy trudno jest zasnąć:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy sprzeciwiamy się niezbędnym zmianom:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy doświadczamy pokusy wyparcia:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy nikt nas nie rozumie:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy nie można wychodzić z domu:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy dopada zobojętnienie i apatia:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy wydaje się, że leki nie działają:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy potrzeba jedynie opiekuńczego dotyku:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy nie można kontynuować ustalonych zwyczajów:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy trudno znaleźć siły do dalszej walki:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy trudno się modlić:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy cierpienie jest nie do zniesienia:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Kiedy zbliża się śmierć:
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie.

Najłaskawszy Ojcze, Twój umiłowany Syn okazywał szczególne współczucie trędowatym, czułość wobec złożonych chorobą i uzdrawiał chorych, których do niego przyprowadzano. Stawiamy przed Tobą wszystkich chorych i potrzebujących Twej uzdrawiającej łaski. Niech miłość i miłosierdzie Boskiego Lekarza podniesie na duchu wszystkich, którzy cierpią z powodu choroby i niech przywróci im zdrowie i spokój. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.